Allt fler vill hjälpa gamla i Eskilstuna

1:41 min

Volontäruppdrag på äldreboenden lockar allt fler i Eskilstuna när resurserna krymper.

– De vill göra något meningsfullt, många unga är ivriga på att komma ut och de kan tänka sig göra det mesta, säger Marie Lidström, samordnare på Frivilligcentralen.

Frivilligcentralen i Eskilstuna bildades för snart två år sedan. Syftet var att få fler att engagera sig ideellt, exempelvis med högläsning för gamla på äldreboenden, besöka ensamma eller ge olika former av stöd i öppna verksamheter.

Men centralen haltade länge. Utan en samordnare var det svårt att få det att fungera. Först när Eskilstuna kommun anställde Marie Lidström som samordnare på heltid i slutet av sommaren lossnade det.

Hon berättar att volontärerna under hösten ökat från cirka 20 till drygt 50. Och efter nyår har hon tio nya volontärer till att skicka ut på uppdrag. Många är unga, bland volontärerna finns alla åldrar från sjutton till 80.

– Det är många som anmäler sig, många som anmäler sig är nu är under 30. Det ger en tillfredställelse och glädje att hjälpa någon annan som inte kan få hjälpen på annat sätt.

Behovet av frivilliga beror, enligt Marie Lidström, dels på att skattepengarna idag inte räcker till för att täcka behoven hos de allt fler äldre. Dels på att många idag flyttar runt.

– Många blir kvar ensamma och har inte någon som besöker dem särskilt ofta.

Lena Blomqvist på Eskilstuna kommun, som står för Marie Lidströms anställning, säger att frivilligsektorn är viktig för kommunen.

– De ersätter inte, men de är ett komplement som sätter guldkant. Vi har ett behov av att det kommer in fler frivilliga och det är positivt, det är som att samhället kommer in i verksamheten.

Det är ett femtiotal ideella organisationer som har grundat Frivilligcentralen, bland dem Svenska kyrkan, Röda korset och Frälsningsarmén. Kommunen står för samordnaren Mari Lidströms tjänst, som arbetsgivare men hennes arbetsledare är Frivilligcentralen.