Gruvindustrin borde betala mer till staten

1:33 min

Idag betalar gruvbolagen bara ett par promille av värdet av det de bryter till staten och till markägaren i en så kallad mineralavgift. Men gruvindustrin borde betala mer för att få borra och spränga i Sverige - det har de råd med. Det anser Jesper Roine, docent i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm.

--Som det ser ut nu så betalar de - i jämförelse med andra länder - väldigt lite.

--Så på så sätt borde de kunna åtminstone kunna betala mer än idag utan att det påverkar etablering.

Enligt Annie Löf som försvarar den låga mineralavgiften är den inte till för att i första hand  vara en intäkt för staten, som redan får pengar via utdelningar och bolagsskatten. Avgiften är en kompensation för markägaren.

Dessutom menar näringsministern att den låga avgiften underlättar etableringar som skapr många jobb, speciellt i glesbygd.

Men enligt Jesper Roine ger gruvor få jobb med tanke på hur mycket pengar de omsätter.

--Gruvindustrin är generellt sätt väldigt kapitalintensiv. Så i relation till hur mycket pengar den omsätter och hur stora värden man pratar om så är det är relativt få jobb totalt sett. Men samtidigt om det är en liten ort kan ett hundratal jobb vara ett enormt uppsving lokalt, så på så sätt kan det vara många jobb lokalt. Men det är inte många jobb totalt, som industri sett, avslutar han.