Ökande motstånd mot vindkraften

1:36 min

I takt med att allt fler och allt större vindkraftsparker börjat planeras i Gävleborg de senaste åren har även motståndet ökat. Särskilt Hälsingeskogens vindkraftpark i Ovanåker har väckt stor opinion i det berörda området.

Hälsingeskogens vindkraftpark är ett projekt som drivs av Bergvik Skog, en av länets stora markägare med huvudkontor i Falun.

– Vi vill bygga 83 vindkraftverk som kan vara upp till 225 meter höga, säger Björn Risby som är affärsområdeschef vindkraft i Bergvik Skog.

Området där kraftverken planeras ligger öster om byn Svabensverk, i sydligaste delen av Ovanåkers kommun. Det är en av de mer ensligt belägna delarna av Gävleborgs län.

– Om man inte kan bygga vindkraft där var kan man då bygga, frågar sig Björn Risby.

Men trots områdets läge i en verklig glesbygd har Hälsingeskogens vindkraftpark väckt en stark opinion i trakten.

– Vi är ungefär 200 fastighetsägare som berörs och 600 personer har skrivit på våra protestlistor, säger Marga Bostedt i arbetsgruppen Blåst på Alfta Finnskog.

Hon är en av 37 fastboende i Svabensverk.

– 94 procent av oss är emot vindkraftplanerna, säger Marga.

En annan ledare för motståndet mot Bergvik Skogs planer för Hälsingeskogen är Mats Östberg i Alfta. Han är inte bara motståndare till vindkraft i Ovanåker utan även på ett generellt plan.

– Vindkraften är inte bra för miljön. Inte minst är det produktionen av all betong som krävs som är väldigt miljöskadlig. Men också det faktum att bygget av vindkraftparken kräver att stora ytor koldioxidsänkande skog huggs ner.

Just nu behandlas Bergvik Skogs ansökan gällande Hälsingeskogen av Miljöprövningsdelegationen i Falun.

– Det är ett känsligt läge just nu. Delegationen har begärt in kompletterande underlag från bolaget, säger Mats Östberg i Blåst på Alfta Finnskog.

Motståndarna hoppas nu på att Ovanåkers kommun använder sitt veto för att stoppa parken.

– Men vi vet inte var politikerna står i den här frågan och vi har också svårt att få kontakt med dem och diskutera detta, säger Marga Bostedt.

Om kommunen skulle säga ja till vindkraftplanerna kommer motståndarna att överklaga ett eventuellt ja även från Miljöprövningsdelegationen.

På Bergvik Skog tycker man att allt gjorts för att samråda och föra en dialog med berörda närboende.

– Vi har till och med genomfört två samråd vilket man inte behöver göra. Under processen har vi minskat ner parkens storlek och antalet verk till hälften, säger Björn Risby.

Men Marga Bostedt och Mats Östberg vill inte ha några vindkraftverk alls kring Svabensverk.

– Vi behöver här uppe inga eventuella arbetstillfällen som parken kanske skulle ge. Det viktiga är att vi får ha våra tysta och fria skogar kvar och inte få ett industriområde med massor av vägar, stenbrott och höga vindkraftverk som för oväsen, säger Marga Bostedt.