Vindkraft kan ersätta kärnkraft

1:31 min

Sverige har goda möjligheter att gå över till en helt förnybar elproduktion då förutsättningarna för vindkraft är mycket bra. Det säger forskaren Lennart Söder som är professor i elkraftsystem vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Lennart Söder leder forskning på KTH i Stockholm som gäller kraftnäten, elmarknaden och den framtida energiproduktionsstrukturen.

– Redan i dag händer det att vindkraft under en begränsad period står för 25 procent av Sveriges elproduktion. Till exempel när det stormar under en tid av veckan eller dygnet när förbrukningen inte är så hög.

Problemet med vindkraft är att den elen till skillnad mot vattenkraft inte kan sparas. Denna utmaning måste lösas storskaligt för att ersätta vindkraft med el producerad på annat sätt när det inte blåser.

– Vi har ju ganska mycket vattenkraft i Sverige och vi forskar på hur vattenkraftverken ska kunna köras för att balansera vindkraften. Och framförallt har vi mycket stora möjligheter att köpa och sälja till el till till exempel Norge, där har man har väldiga mängder vattenkraft, säger Lennart Söder.

På sikt kommer det bli möjligt att balansera även en mycket stor andel vindproducerad el av den totala elproduktionen med vattenkraft.

– Det finns en del utmaningar och problem att lösa och det måste vi göra. Men Sverige har väldigt bra förutsättningar: det blåser bra här och vi har gott om plats att bygga vindkraftparker och så har vi tillgång till väldigt mycket vattenkraft när det behövs säger Lennart Söder.