Sigrid Kahle är död

1:48 min

Uppsalaförfattaren och journalisten Sigrid Kahle har avlidit. Kahle lärde känna Mellanöstern tillsammans med sin man diplomaten John Kahle och hennes stora livsverk blev en självbiografi i två delar.

Före detta kulturchefen på Upsala Nya tidning, Bo Ingvar Kollberg, har följt Kahle i många år och minns Kahle som en fyrbåk i kulturlivet:

- Hon representerade det bästa i den uppsaliensiska bildningstraditionen. Hon var starkt präglad av en kritisk inställning till allt som hände. Hon bildade sig alltid en egen uppfattning om sådant som hände, säger Bo Ingvar Kollberg.

En sådan uppfattning gav hon uttryck för som sommarpratare i P1 2003, nära två år efter 11 september-attentaten mot USA:

- Som när 17 muslimer hatar USA så mycket att de offrar sina liv för att göra alla amerikaner riktigt ont. Då vill jag att Amerika ska fråga varför istället för att stirra sig blinda på ord som "säkerhet", "hämnd" och "vedergällning" och tro att världens vänskap kan vinnas med vapenmakt.

Sigrid Kahle upplevde mellanöstern som diplomathustru under kalla kriget, och för henne och hennes man var det viktigt att leva så nära befolkningen som möjligt. Under hans första utlandstjänst, i Pakistan, tog hon bland annat initiativ till landets första nationalteater. Där spelade de en rad verk ur världsdramatiken och med den kom muslimska kvinnor upp på en teaterscen.

Kahle var feminist och trygg som sådan, säger Bo Ingvar Kollberg:

- Hon sade till exempel vid flera tillfällen att hon skulle önska att det fanns litet mer humor i feminismen.

Hennes stora livsverk blev en självbiografi som kom ut i två delar - "Jag valde mitt liv" år 2003 och "Att välja sitt öde - trots allt" som kom ifjol. Den tredje delen höll hon på att skriva:

- På slutet dikterade hon den vad jag har fått veta. Det var väl tänkt att den möjligen skulle gå fram till dagens värld men så långt kom hon ju tyvärr inte, säger Kollberg.

Berit Nygren
berit.nygren@sverigesradio.se