Antirasism och valet

15 min

Frågor som på olika sätt rör rasism har tagit stor plats i samhällsdebatten de senaste åren. Strax innan jul inträffade den uppmärksammade nazistattacken i Kärrtorp som följdes av en välbesökt motmanifestation. Var det engångshändelse eller ser vi en ny antirasistisk organisering växa fram? Statsvetaren Jan Jämte berättar hur den svenska antirasistiska rörelsen sett ut de senaste decennierna och vilken roll den kan att spela under valåret 2014.
Antirasistiskt gräsrotsarbete har på många sätt förknippats med den politiska vänsterflanken, men hur agerar borgerligheten? SvD:s ledarskribent Sanna Rayman medverkar.