Fisknät gör fiskar mindre

1:33 min

Ett intensivt fiske kan innebära att fisken förändras. Enligt en forskningsgenomgång blir fisken mindre och könsmogen tidigare om fiskbeståndet utsätts för hårt fisketryck.

Nät och trålar fångar främst större fiskar medan mindre fiskar kan smita genom maskorna. Det gör att de fiskindivider i ett bestånd som blir könsmogna när de fortfarande är små har större chans att överleva och föröka sig jämfört med de fiskindivider som först måste bli storvuxna innan de kan leka.

Man kan säga att fisket utövar ett evolutionärt selektionstryck.
I ett otrålat bestånd av till exemepel torsk finns det både torskindivider som först måste växa sig stora innan de kan leka, och det finns individer som leker redan när de är små. Enligt en grundläggande darwinistisk princip är det de små torskarna som har en konkurrensfördel, det är deras gener som förs vidare. Andrea Belgrano forskar på betåndsutveckling på Slu.

-Early maturation and modification of the size composition has been shown in many many stocks.

-Such as?

-Such as for example the New Foundland North Atlantic cod or the range of Atlantic cod in the northern part.

Att fisk i hårdfiskade bestånd leker vid mindre storlek har visats på många håll i världen, säger Andrea Belgrano. Han har just gjort en internationell forksningsgenomgång och tydliga exempel på att det hårda fisketrycket förändrar fisksamhällenas sammansättning är torsken utanför New Fondland och i norra Atlanten.