Barn med föräldrar i fängelse behöver stöd från samhället

2:52 min

Barn som har en förälder i fängelse riskerar att i värsta fall själva hamna i kriminalitet. Men om de direkt får rätt stöd från samhället kan barnen klara sig bra. Det visar en ny studie som Kriminalvården har gjort.

Linneas pappa satt i fängelse när hon var mellan 7 och 14 år gammal. Hon pekar på hur viktigt det är att ha någon att tala med.

– Det har påverkat mitt liv, att inte ha en pappa som är delaktig under den största delen av min barndom, det är klart att det påverkar mig. Då är det viktigt att man talar om det, att man inte bara låter det vara, säger hon.

Studien visar på samma slutsats som Linnea tar upp: barnen med föräldrar i fängelse måste få prata om sin situation. De barn som får stöd under den tiden som föräldern sitter i fängelse, kan klara sig ganska bra. Det säger psykologen Anne Berman, en av tre forskare som ligger bakom rapporten.

– Men om man inte har det stödet kan man utsättas för stigma, man blir ledsen, känner sig vilsen, mår dåligt och tillvaron rämnar. Det finns en risk att man följer i förälderns spår och själv börjar begå kriminella handlingar, säger Anne Berman.

Man räknar att mellan 8 000 och 10 000 barn har en förälder som sitter i fängelse i Sverige.

Forskarna har i denna studie djupintervjuat femtio av dessa barn och har kartlagt de insatser som gjordes från myndigheter för denna grupp.  Kriminalvården har gjort en del; bland annat har man ett barnombud på varje anstalt. Men man måste göra mer, anser Anne Berman

– Kriminalvårdens viktigaste utmaning är att se till besöksutrymmena är tillräckligt bra överallt i hela Sverige. Det är väldigt viktigt för ett barn och omsorgsföräldern som har rest väldigt långt att man blir bemött på ett bra sätt och att miljön är adekvat, säger Anne Berman.

Forskarna föreslår även att man inrättar barnombud som kan företräda barnen, svara på frågor och hjälpa till under den tid då föräldern är i fängelse. Det är två tidpunkter under häktes och fängelsetiden som är särskilt känsliga för barnet, enligt Anne Berman:

– Se till att barn och deras omsorgsföräldrar som tar hand om dem har stöd under hela processen. Särskilt i samband med häktningsperioden, då är det en kris. Man vet inte vad som har hänt det tar tid att smälta det här. Det kan också vara en kris i samband med förälderns frigivning, när föräldern kommer tillbaka till familjen, säger Anne Berman.

För Linnea, vars pappa satt i fängelse i sju år av hennes barndom, var det svårt att prata med andra varför pappan inte fanns med i hennes vardag.

– Jag skämdes väldigt mycket så jag hittade på att antingen han jobbade långt borta eller så jobbade utomlands. Det var väldigt svårt att ljuga. Något annat som var väldigt jobbigt var att jag ville ha min pappa i mitt liv men det gick inte, jag kunde inte det, fastän jag ville, säger Linnea.

Linnea heter egentligen något annat.