Slakt visas för allmänheten

KRISTIANSTAD: I juni ska Swedish Meats i Kristianstad ha öppet hus för att allmänheten ska kunna se hur slakt, styckning och annan verksamhet går till.
Slakteriet vill få bort frågetecknen när det gäller djuromsorgen, där en rad förbättringar gjorts. Bl a har man byggt om så att elpåfösare inte längre behövs vid hanteringen av grisarna i Kristianstad.