Allt fler sexbrottsanmälningar

Antalet anmälda fall av sexuuella övergrepp på barn ökar kraftigt i länet. I slutet av 90-talet gjordes närmare 140 anmälningar. De två första åren av 2000-talet gjordes drygt 200. Det skriver tidningen Folket.
Men hälften av alla misstänkta sexbrott mot barn klaras upp och det är betydligt fler än på många andra håll i landet. Anledningen är ett bra fungerande samarbete mellan polisen, socialtjänsten och sjukvården, skriver tidningen.