Barndödsfall utreds

Socialtjänsten i Västerås anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, där ett barn som var familjehemsplacerat hittats död i sängen.

Det var en granne till familjehemmet som tog kontakt med socialtjänsten.

Grannen och familjehemsföräldern hittade barnet livlöst i sängen och ringde då efter ambulans. På plats konstaterade ambulanspersonalen att barnet hade dött. Nu ska händelsen utredas för att se vad som har hänt.

Barnets biologiska mamma, vårdnadshavare och polis har informerats.