Hemliga personuppgifter spreds

Känsliga och hemliga uppgifter om privat personer har av Munkedals kommun skickats ut till politiker och media. Det var sekretessbelagda uppgifter om privatpersoner, som kom med handlingarna inför omsorgsnämndens möte. - Det är mycket allvarligt, säger Kurt Andersson, moderat ordförande i omsorgsnämnden. Nu ska kommunen utreda hur det kunde hända och Kurt Andersson säger också att visar det sig att rutinerna brister ska de ändras.