Sparbeting när Knivsta bildas

Att Knivsta bildar egen kommun kan innebära stora neddragningar inom kulturen i Uppsala.
På grund av kommundelningen måste alla förvaltningar i Uppsala kommun minska sina kostnader med över sex procent. Orsaken till att förvaltningarna måste spara är att både skatteintäkter och statsbidrag försvinner när Knivsta blir en egen kommun. Vissa kostnader försvinner automatiskt när Knivsta startar eget, som kostnaderna för skolor och socialbidrag, men andra centrala funktioner är svårare att dra ner på. En av de förvaltningar som får svårt att dra ner med över sex procent är kulturförvaltningen. Idag finns inget förslag om vad kulturförvaltningen kan spara på.