Fem vindkraftsområden föreslås

Förslaget till fördjupad översiktsplan för vindkraftverk på mellersta och norra Gotland ska ut på samråd, har byggnadsnämnden beslutat. I förslaget pekas fem områden ut som lämpliga för vindkraftsetablering.
Det är myrområdet i Lummelunda, myren i Hangvar, stenbrottet i Smöjen, ett område i Storugns och ett område i havet utanför Östergarnslandet. På flera av platserna finns redan vindkraftverk. Efter samrådet ska planen fastställas av kommunfullmäktige.