Skandalhus hotas av vite

Ägaren till de tre så kallade skandalhusen på Varplöse vid Roma samhälle, måste riva och asbestsanera husen före den 15 augusti. Annars hotar byggnadsnämnden med vite på 750 000 kr. Husen är i dåligt skick och har utsatts för skadegörelse och dörrar och fönster måste spikas igen för att undvika olycksfall.