Datum för biskopsval klart

Nu är tidsplanen för det gotländska biskopvalet klar. Stiftsstyrelsen beslutade vid ett extra sammanträde igår att provvalet skall senareläggas och genomföras den 11 november och det ordinarie valet sker den 16 december.
Biskopsvalet genomförs alltså efter kyrkomötet - detta för att provvalet inte ska hållas innan kyrkomötet bestämt om administrationen för utlandskyrkan ska hamna under biskopen i Visby. De som ska utse biskop ska alltså kunna ta med i sin bedömning av kandidaterna att de klarar av båda uppgifterna.