Stor brist på NO-lärare

2:10 min

Det råder brist på lärare inom matematik och naturämnena och allt för få söker sig till de inriktningarna på lärarutbildningen. Det skriver elva medlemmar i Vetenskapsakademiens skolarbetsgrupp på DN:s debattsida idag.

De föreslår flera åtgärder, bland annat att naturvetare med doktorsexamen ska kunna gå en betald lärarutbildning. Per Kornhall är skolstrateg i Upplands Väsby kommun, och en av författarna till artikeln.

– Det handlar om att ge en utbildning till såna som har disputerat i olika naturvetenskapliga ämnen, för att kunna bli lärare på kort tid. Men då inte behöva göra det för egna pengar, eftersom man redan har en lång akademisk utbildning bakom sig.

Per Kornhall beskriver bristen på utbildade matte- och NO-lärare som katastrofal och tror att den kan vara orsaken till att svenska elever uppnådde så låga resultat i den senaste PISA-undersökningen.

Det är få som söker sig till lärarutbildningar inom ämnen som kemi, teknik och fysik för grundskolans högstadium, så få att det inte kommer att ges några kurser på vissa lärosäten.

Våren 2014 finns det till exempel bara tre förstahandssökande till biologi och 24 till matematik.

Anders Almgren, är vice förbundsordförande på Lärarnas riksförbund och han är positiv till de nya förslagen. Han tror dock att det kan bli svårt at få kommunerna att anställa den nya typen av lärare med ett års utbildning.

– Jag ställer mig frågande till att Sveriges kommuner vill anställa den här typen utav disputerade lektorer och ge dem en lön som skulle motsvara den som de skulle ha om de var kvar i universitetsvärlden. 

På DN Debatt skriver medlemmarna i Vetenskapsakademiens skolarbetsgrupp att det är viktigt att höja lärarnas löner, för att göra yrket mer attraktivt, bland annat för naturvetare. De får medhåll av Lärarförbundets ordförande Eva Lis Sirén, som menar att fackförbundet länge varnat för lärarbristen.

– Nu blir det tydligt att summan av att för få unga söker lärarutbildningen, många lärare går i pension och att ett stort antal lärare har hoppat av, blir att vi idag har en nationell lärarkris. Politiker, vare sig på kommunal eller nationell nivå har fullt insett allvaret och därmed har man inte vidtagit åtgärder i god tid.

Utbildningsminister Jan Björklund tror att Vetenskapsakademiens förslag kan få effekt relativt fort. Han framhåller dock att regeringen redan vidtagit flera åtgärder för att förbättra läraryrkets status. De har bland annat givit lärare med högre utbildning möjlighet at få ett statligt lönepåslag.

– Det är en lång rad åtgärder som är på gång. Söktrycket har ökat med 45 procent, men vi behöver göra ännu mer. De åtgärder som gjorts räcker inte när det gäller matematik och naturvetenskap.