Kommunen sanerar Kålgården

De som ska bo på Kålgården i Jönköping i framtiden slipper att betala saneringskostnaderna för området. Jönköpings kommun tar hela kostnaden.
Hösten 2000 beslutade kommunfullmäktige att Kålgårdsområdet skulle saneras. Kostnaden beräknades till 50-60 miljoner kronor, staten lovade betala hälften och kommunen avsatte de 30 miljoner man räknade med att få betala själv. Sen hände ingenting, förutom att kostnaderna för hur mycket saneringen skulle kosta visade sig bli dyrare än beräknat. Trots ett skriande behov av nya bostäder i Jönköping stod Kålgårdsprojektet stilla. Men efter den senaste tidens starka påtryckningar om att inte låta kostnaderna drabba dem som ska bo på området i framtiden har nu socialdemokraterna och centern blivit eniga och igår kom beskedet från kommunalrådet Per Larsson: - Nu kör vi igång. Nu kan det bli fart på bostadsbyggandet i Jönköping. Mellan 400 och 500 nya lägenheter planeras på Kålgården efter en dyr sanering som stat och kommun betalar: