Fi och MP: Ökade inkomstklyftor mellan könen

1:10 min

Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män i landet har ökat kraftigt sedan alliansregeringen tillträdde 2006.

Det skriver Miljöpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Per Bolund och Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ på DN-debatt i dag.

De skattaavdrag som genomförts gynnar främst män, säger Miljöpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Per Bolund.

– Tittar man på hela gruppen kvinnor och hela gruppen män så har inkomstskillnaderna ökat med 40 procent. Och det beror ju på att män har högre lön än vad kvinnor har och större inkomster så när man sänker löneskatter som man gjort med jobbskatteavdragen så blir det så att män gynnas och kvinnor missgynnas av den politiken, säger Per Bolund.

Det är riksdagens utredningstjänst som tagit fram inkomstsiffrorna på begäran av Miljöpartiet. Enligt siffrorna har löneskillnaderna sedan 2006 minskat något.

Men när det gäller inkomster sett även till pengar från eget kapital, aktieutdelningar, räntor från sparkonton och pengar från försäkringssystemen, som a-kassa och sjukpenning, då syns det att skillnaderna ökar.

Enligt Per Bolund och Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt Initiativ, Fi, kommer kvinnor efter att det femte jobbskatteavdraget genomförts få i genomsnitt 63 900 kronor mindre i inkomst än män. Ett ökat inkomstglapp på 43 procent sedan alliansregeringen tillträdde.

Fi och Miljöpartiet ser olika lösningar, men menar båda att skattepolitiken bör användas bättre för att nå de jämställdhetspolitiska målen, säger Gudrun Schyman:

– Om vi ska nå målet jämställdhet så måste vi ju använda också den ekonomiska politiken för att gå åt det hållet. Man kan inte säga en sak och sedan göra precis tvärtom, säger Gudrun Schyman.