Hemtjänst kan få nya uppgifter

Anställda inom hemtjänsten kan få fler arbetsuppgifter. Medicinering och annan sjukvård som idag utförs av sköterskor på vårdcentralerna kan i framtiden alltmer komma att delegeras till hemtjänstens personal. Det är ett sparförslag från nämnden för Gotlands vård och omsorg.
I den nya primärvårdsorganisationen som nyligen trätt i kraft talar man också om att sjukvårdsbehandling i hemmen inte längre ska kräva sköterskor från vårdcentralerna. Istället ska medicinering, bla diabetessprutor kunna utföras av hemtjänstens personal.