Oenighet om svartbygge

Hedemoras Miljö- och byggnadsnämnd beslutade oenigt igår att fria Hedemorapolitikern Arne Jansson från vite och rivning av svartbygge.
Arne Jansson har fört upp flera byggnader utan lov vid sjön Viggens strand. Han är dessutom själv ledamot i Hedemoras Miljö- och byggnadsnämnd och nu är flera ledamoter i den oeniga nämnden upprörda över beslutet. - Det här innebär ju att nämnden inte kan fälla andra som byggt i strid med bestämmelserna om strandskyddet, säger Leif Fredriksson, socialdemokratisk ledamot i Miljö- och Byggnadsnämnden till Dalanytt. Arne Jansson själv hävdar att han hade fått muntligt löfte om bygglov från nämnden.