Robotsatsning inom vården får kritik

1:53 min

Det blir allt vanligare att operationer genomförs med så kallade operationsrobotar. På senare år har landstingen investerat runt 380 miljoner kronor i den nya tekniken. Men det är en satsning som nu får kritik, eftersom det ännu inte finns någon vetenskaplig forskning som har bevisat att operationsrobotarna är bättre än traditionell kirurgi.

Läkaren Leif Händler har precis genomfört en lyckad prostatacancer-operation med hjälp av en av karolinskas tre operationsrobotar. Roboten har armar med gripklor och sax som förs in i patientens mage. Med millimeterprecision styrs ingreppet av kirurgen med hjälp av kameror som visar en tredimensionell bild.

Tio år efter att den första roboten började användas, finns det idag nitton robotar bland de olika landstingen. En robot, som kostar runt 20 miljoner kronor, används främst till att operera patienter med prostatacancer.

Kirurgen Leif Händler upplever att operationsrobotarna innebär säkrare kirurgi, och är bättre för patienterna. Men alla läkare är inte lika övertygade om att robotarna är bättre.

Jan-Erik Johansson som är läkare och expert för SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering- menar att landstingen borde ha väntat med att skaffa operationsrobotar.

– Jag tycker det är anmärkningsvärt att de spridits så pass snabbt. Det finns inga områden där det är säkerställt att den här metoden är överlägsen den gamla. Man borde göra fler vetenskapliga studier för att få svar på hur bra roboten är, säger Jan- Erik Johansson.

Jan-Erik Johansson menar dessutom att det finns för många robotar idag.

Om alla operationer för prostatacancer skulle genomföras med hjälp av robot, skulle det ändå räcka med totalt 12 robotar i hela Sverige, istället för dagens nitton.

Men Jan-Erik Johansson menar att robotarna har blivit en viktig konkurrensfaktor för landstingen. Utan robot  kan landstingen få det svårt att locka till sig både personal och patienter. Men han efterlyser istället mer samarbete.

– Det är ju en kostnadsökning, för en robot kostar ju ungefär i inköp 20 miljoner kronor och så är ju kostnaden större för varje ingrepp. Jag tycker man borde samordna på ett bättre sätt, säger Jan-Erik Johansson.