Länsbor känner otrygghet

Polisens senaste trygghetsundersökning visar att vi utsätts för färre brott, men rädslan för att utsättas för brott har ökat.
6000 personer i länet har tillfrågats om de känner sig trygga, eller om de har blivit utsatta för brott. Undersökningen har polisen gjort tillsammans med TEMO. Undersökningen visar att vi utsätts för färre brott men rädslan för att utsättas för brott har ökat. Biträdande länspolismästare Gunnar Lindelöw säger till Nyheterna att han tror att samhällsdebatten, där frågor om polisresurser har kommit upp, har påverkat personers rädsla för att bli utsatta för brott. I ett nationellt perspektiv ligger Jönköping dock bra till enligt Gunnar Lindelöw. I Sävsjö, Vetlanda och på Österängen i Jönköping är boende som mest rädda för att utsättas för brott visar undersökningen. En av dom boende på Österängen - Farra Josef - säger till Nyheterna att hon tror att det skulle hjälpa om fler poliser skulle patrullera området. Det kan också bli så att polisresurserna ökar i områden där otryggheten upplevs som högst, enligt biträdande länspolismästare Gunnar Lindelöw.