Fritt fram att köpa marijuana i Colorado

5:14 min

Från och med 1 januari är det fritt fram för allmänheten att köpa marijuana i Colorado.

Sedan årsskiftet är det inte längre olagligt med marijuana i den amerikanska delstaten Colorado. Hundratals butiker och medicinska marijuanamottagningar har ansökt om licenser för att få sälja marijuana för rekreativt bruk, och hittills finns ett 30-tal butiker som säljer. För att få köpa måste man ha fyllt 21 år. Ted Goldberg är professor i sociologi vid Högskolan i Gävle och i dag medverkar han i P3 Nyheter med Sjödell., och förklarar varför USA nu ser en mer liberal narkotikapolitik.

– Det här handlar om många olika saker men också ekonomin eftersom det genererar skatteintäkter för staten och inkomst för de som säljer och tillverkar. Och det tillsammans med att det inte är så ovanligt med en positiv inställning till marijuana ligger nog till grund för legaliseringen, säger Ted Goldberg.

Ted menar också att man i USA kan ha tröttnat på kampen mot drogerna och att det är så pass normaliserat att man inte längre orkar kämpa emot.

- Vi kommer nog att få se en utbredning av legaliserad droganvänding fram över såväl i USA som på andra håll i världen.