Bokbråken och förläggarnas ansvar

12 min

Det senaste året har vi blivit ganska en speciell typ av debatt- nämligen vana bokbråket. Igår meddelade Norstedts förlag att de drar in journalisten Paul Frigyes bok om Jan Guillou efter att Guillou påpekat faktafel i boken. Men det har varit fler stormar kring olika boksläpp de senaste månaderna. Vilket ansvar har förlagen för att faktakolla uppgifter i böckerna och för att det som står i en bok är sant?
Hör Åsa Beckman, kulturkritiker på Dagens Nyheter och Kristoffer Lind, förläggare på Lind Co.