Reinfeldt ingriper mot EU:s hot mot svenska vikariatregler

1:49 min

Striden mellan EU och den svenska regeringen om det svenska systemet med vikariatsregler trappas nu upp. Statsminister Fredrik Reinfeldt har nu personligen engagerat sig för att Sverige inte ska stämmas inför EU-domstolen.

Sedan flera år är regeringen och EU oense om det svenska systemet för visstidsanställningar. EU-kommissionen anser att systemet kan missbrukas så att vikariat kan staplas på varandra under flera års tid utan att de många vikariaten resulterar i en fast anställning.

Det är den fackliga organisationen TCO som driver frågan och TCO har fått starkt stöd av EU-kommissionen som hotar Sverige med stämning inför EU-domstolen om reglerna inte ändras..

Regeringens arbetsmarkandsministrar har upprepade gånger sagt att dagens system inte ska ändras för att en förändring skulle kunna innebära ökad arbetslöshet.

Sverige har upprepade gånger vägrat ändra reglerna med motiveringen arbetsgivarna inte missbrukar systemet och att förändringar skulle leda till ökad arbetslöshet i Sverige.

För några månader sedan lyftes frågan till högsta politiska nivå när statsminister Fredrik Reinfelds statssekreterare skrev brev till EU-kommissionens ordförande Barrosos kabinettschef Johannes Laitenberger. I brevet vädjar regeringen om förståelse för det svenska systemet.

Regeringen har hemligstämplat Laitenbergers svar, men Ekot har läst brevet från Bryssel och där finns inte mycket till hopp att hämta när det gäller att undvika EU-domstolen.

Laitenberger skriver att det svenska systemet har många kryphål när det gäller möjligheten för arbetsgivare att stapla olika former av vikariatsanställningar på varandra.

Men frågan är fortfarande öppen och EU-kommissionen har ännu inte bestämt sig för nästa steg, skriver Laitenberger.

Trots att frågan om visstidsanställningar nu lyfts upp på högsta politiska nivå vill inte statsminister Fredrik Reinfeldt kännas vid att Sverige försöker öka trycket i frågan.

– Jag är inte insatt i de här exakta detaljerna. Det här är en fortlöpande fråga så det är bättre att de som varit direkt involverade svarar på det, säger Fredrik Reinfeldt.

Men det är ju dina närmaste medarbetare?

– Ja, men trots det, det är ingen konstighet i att vi ibland för en dialog med olika delar. Jag uppfattar inte att det är något konstigt, säger Fredrik Reinfeldt.

Statsminister Fredrik Reinfeldt som också säger att han inte tänker ta upp frågan direkt med EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso.

Förmodligen kommer inget besked om stämning eller ej från Bryssel före Europaparlamentsvalet. Regeringen har nämligen kommit överens med arbetsmarknadens parter om att göra en ny analys av hur vikariatsanställningar hanteras. Och innan den analysen är klar lär inte den till sommaren avgående EU-kommissionen göra något åt frågan.