Alliansen vill förlänga skolplikten

2:23 min

Regeringen vill förlänga den obligatoriska grundskolan till tio år. Det berättade de fyra allianspartiledarna vid en pressträff i Stockholm. 

Skolan föreslås bli obligatorisk redan från sex års ålder. För elever som inte klarar kunskapskraven efter tio år kan det bli aktuellt med ännu ett år obligatorisk undervisning i grundskolan. 

Regeringen föreslår dessutom obligatorisk sommarskola för elever som har "godkända betyg inom räckhåll" i grundskolans sista eller näst sista årskurs.

– Vi har en kunskapsutmaning framför oss i Sverige. Nyckeln ligger i svensk skola, sade statsminister Fredrik Reinfeldt.

Det blir lågstadiet som förlängs med ett år i alliansens förslag. Pedagogiken kommer att anpassas efter de sexåringar som alltså skulle bli de nya ettorna. Enligt Jan Björklund kommer de att ha lektioner i svenska, matte, estetiska ämnen och mycket raster.

– Inlärningen ska präglas av lekens form, sade Jan Björklund.

Reformerna kommer att börja genomföras tidigast i slutet av nästa mandatperiod eller i början på mandatperioden därpå.

Läs mer: Här är regeringens förslag.

Skoldebatten blossade upp i höstas efter att resultaten från Pisaundersökningen visade att svenska elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse har hamnat under OECD-genomsnittet.

Stefan Löfven och Ibrahim Baylan skrev då på DN Debatt att Socialdemokraterna bland annat vill satsa på mindre klasser, fler speciallärare och stoppa vinstjakten i skolan.

Jan Björklund kallade resultaten för allvarliga, men sade också att regeringens skolreformer ännu inte hade hunnit ge effekter.

På pressträffen idag sa Jan Björklund att de nya förstaklasserna ska ledas av grundskollärare. Under eftermiddagen förtydligade han att dagens förskollärare i förskoleklass skall få vidareutbilda sig.  Lärarförbundets ordförande Eva Lis Sirén konstaterar att kompetensutvekling är ett måste.

– Utan att man kombinerar nya reformer med satsningar på lärarna riskerar man att förvärra den lärarkris vi redan är i idag, säger Sirén

Miljöpartiet säger ja till obligatorisk förskoleklass,  men vill inte göra den till grundskola.

Och professorn i förskolepedagogik Ingrid Pramling Samuelsson vid Göteborgs universitet, är oroad för att förstaklassen blir för mycket skola.

– Allting visar att en mer lekorienterad öppen verksamhet för små barn ger bättre resultat på lång sikt, än att man tidigt börjar med att sätta dem på skolbänken.