Ohållbar situation på anstalt

Personal på fängelset i Karlskrona blir sjuka av jobbet. Anstalten var varit fullbelagd en längre tid och personalen orkar inte med.
Omkring tio procent av de 34 anställda är långtidssjukskrivna på grund av den höga arbetsbelastningen och det är en oacceptabelt hög siffra, säger ordföranden i facklubben på Karlskronaanstalten Conny Svensson. Den främsta orsaken till sjukskrivningarna är, enligt Conny Svensson, stress som är kopplad till arbetet.