Förlängd skolplikt - en historisk reform

”En historisk reform”. Så kommenterar Ekots skolreporter Bengt Hansell dagens utspel från Alliansens partiledare om förlängds skolplikt i grundskolan.

Hur stort är det här förslaget?
– Det är historiskt. Det här är en av de största reformerna på många många år som nu planeras, säger Bengt Hansell.

När kan det bli verklighet?
– Enligt vad Björklund sa på presssträffen så kommer det att ta lång tid innan det kan genomföras. Först ska en grundskoleutredning se över hur lång tid det kan ta och vad det kan tänkas kosta. Björklund trodde att det tidigast kan  genomföras i slutet av nästa mandatperiod, 2017-2018.

Vad innebär det här för skillnad för sexåringar i den framtida skolan?
– Det kommer troligen att betyda att förskoleklassen blir mer lik den vanliga skolan. Mer skola, sa Björklund själv på presskonferensen. Den största förändringen blir det för de eleverna som inte går i förskoleklass i dag. Nu blir det här obligatoriskt för alla sexåringar.

Men vad blir det mer för förändringar?
– Regeringen vill också förlänga grundskolan ytterligare för elever som inte är behöriga till gymnasiet. Och om eleverna ligger nära godkänt i basämnena blir de tvungna att gå i sommarsskola både i åttonde och nionde klass. Två missade sommarlov kanske inte är så roligt för dem.

Vad tror du oppositionen kommer tycka om de här förslagen?
– Vi vet redan att Socialdemokraterna redan har krävt att förskoleklassen ska bli obligatorisk. Den delen finns det troligen en stor politisk majoritet för i riksdagen.

Så alliansen tar alltså Socialdemokraternas politik?
– Det kan man säga, men deras motiv till att genomföra reformen är de dåliga Pisa-resultaten och att flera av länderna som Sverige jämförs med har skolstart för sexåringar.

Skolan har ju seglat upp som en av de viktigaste frågorna inför valet. Vad kan man förvänta sig från oppositionen?

– De kommer driva sina skolfrågor ur sina perspektiv. För V är det viktigt att skolpengarna inte flyttas utomlands till privata företag. S vill ha mindre klasser i lågstadiet. Det här kommer sätta fart på produktionen av nya förslag hos de andra partierna. 

Ekot