S: Regeringen borde gå längre

1:11 min

Socialdemokraterna är positiva till en tioårig grundskola med obligatorisk skolstart vid sex års ålder och förlängd skolplikt - men det räcker inte för att lösa den svenska skolans problem, menar socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Ibrahim Baylan.

Vad gäller förslaget om obligatorisk sommarskola för elever i åttan och nian, tycker Ibrahim Balyan att regeringen borde kunna gå längre.

– Det är ett svek att man väntar så länge med att ge eleverna extra hjälp och stöd. Vi har föreslagit att man har obligatorisk sommarskola redan från sjätte årskursen för de elever som inte når målen, sa han.