Farligt avfall utan tillstånd

Sjukhuset i Kristinehamn saknar transporttillstånd för farligt avfall.
Det skriver kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning i ett brev till landstinget efter en granskning av sjukhusets miljörapport för 2001. Posten, som idag transporterar riskavfallet får inte göra det utan tillstånd, och följer inte landstinget gällande lagstiftning kan det bli tal om miljösanktionsavgifter för kommunen.