Advokat: Svårare att fälla någon för våldtäkt

4:03 min

Sedan Högsta domstolen för något år sedan avgjorde två mål angående sexualbrott har det blivit svårare att fälla någon för våldtäkt, det tycker advokat Marjukka Luotero-Salzmann.

Marjukka Luotero-Salzmann var målsägandebiträde i det våldtäktsmål i Västerås som vi berättat om tidigare, där en man dömdes till ett års fängelse för våldtäkt.

Trots att det här i Västmanland kommit två fällande våldtäktsdomar de senaste veckorna, så anser Marjukka Luotero-Salzmann att beviskraven i våldtäktsmål är förfärligt höga. Att den målsägandes egen berättelse är både trovärdig och tillförlitlig räcker inte:

– Det ska till betydligt mer än så. Det bidrar givetvis till att det är jättesvårt att få en fällande dom i ett våldtäktsmål i dag, säger hon.

Men har inte lagen förändrats så att det ska kunna bli fler fällande domar?

– Lagen förändrades för några år sedan, men inte i det hänseendet, utan vi fick en annan typ av sexualbrott. När det gäller våldtäkt fick vi den vanliga sorten som ger två års fängelse, och vi fick en sort som är lindrigare, som ger ett år, och så vidare. Men när det gäller beviskravet så har det ju inte skett några förändringa.
- Det har varit mycket debatt, men några konkreta åtgärder har det inte lett till, tycker jag, säger Marjukka Luotero-Salzmann.