Ny avdelning för sjuka äldre

En helt ny närsjukvårdsavdelning för multisjuka äldre öppnar den 6:e maj i en större paviljong på sjukhusområdet i Karlstad.
Till den nya avdelningen är det meningen att äldre som lider av flera sjukdomar skall kunna skrivas in direkt av distriktsläkare som är specialister på äldrevård. På så vis behöver denna kategori patienter inte belasta Centralsjukhusets akutmottagning.