Oanvändbar forskning för miljarder

1:39 min

Mycket av den forskning som sker inom det biomedicinska området är oanvändbar och bortkastad.

Problemet beskrivs i flera artiklar i veckans nummer av The Lancet. Och det handlar om miljardbelopp som går till spillo. Tidskriften vill  skapa en väckarklocka för forskare, myndigheter och finansiärer.

När The lancet går igenom forskning visar man på både slarv och att forskare själva tolkar sina resultat på ett felaktigt sätt. Ett exempel är när över hundra studier om att ställa diagnoser granskades så såg man att resultaten hade övertolkats i mer än 30 procent av fallen, alltså att forskarna hävdade att de hade lyckats visa nåt som de i själva verket inte hade lyckats helt med.

Eller när andra forskare jobbade med nya enkäter( 88 st) för att undersöka hälsofrågor och beteenden hos individer så hade man bara i åtta procent av fallen med själva enkäten i forskningstudien. Då blir det svårt för andra att förstå hur studien egentligen har genomförts. Detta hände i högt ansedda tidskrifter men där slarvet alltså slank igenom ( New England Journal of Medicine, JAMA och The Lancet 00-03)

Och det här slarvet sker inom ett forskningsområde som omsätter miljarder

Men det är inte bara slarv som är problemet.

Mycket av forskningsresultaten i praktiken är bortkastade redan från början för att man inte ställer en relevant fråga eller inte relaterar till redan gjord forskning, enligt den här sammanställningen i tidskriften The Lancet.

Men vad man här försöker göra är att beskriva konstruktivt hur tex dom som delar ut pengar, myndigheter och forskarna själva ska kunna städa upp och få forskning att bli viktigare och mer användbar framöver, enligt forskarna bakom granskningen.

Här finns de fem granskande artiklarna i The Lancet

http://www.thelancet.com/series/research

Iain Chalmers et al "How to increase value and reduce waste when research priorities are set" The Lancet 8 jan 2014

Paul Glasziou "Reducing waste from incomplete or unusable reports of biomedical research" The Lancet 8 jan 2014.

Och vad man kan göra åt det här ska vi uppmärskamma i Vetenskapsradions veckomagasin imorgon fredag kl 13.35 i P1.

Rapporter Annika Östman
annika.ostman@sverigesradio.se