Mykorrhiza lagrar stora mängder kol

1:26 min

Hur mycket koldioxid som släpps ut från marken påverkas i hög grad av den så kallade mykorrhiza som finns det översta jordlagret, något som skiljer sig mycket mellan olika delar av jordklotet.

På nordliga breddgrader som här i Sverige innebär mykorrhizan att skogsmarken kan hålla kvar mycket mer kol än i tropiska trakter, enligt en ny amerikansk studie.

Mykorrhiza är svampar som lever i symbios med de flesta växters rötter. Och i kyliga trakter där det handlar om mykorrhiza som är knuten till till exempel gran, tall, björk och blåbär, kan marken innehålla tio gånger mer kol, bundet i organiskt material, än mark på varmare breddgrader där en annan typ av mykorrhiza dominerar.

Det här beror på att nordlig mykorrhiza har en förmåga att konkurrera ut olika organismer som brytar ner organiskt material,och då minskar den nedbrytningsprocess som innebär att koldioxid släpps ut från marken.

Enligt den nya studien är den här mykorrhizan den viktigaste faktorn för hur mycket kol som binds i det översta jordlagret.

Mykorrhizaforskaren Karina Clemmensen på Sveriges lantbruksuniversitet menar att mykhorrizan är ett argument för att bevara gammal skog på nordliga breddgrader så att inte kolet omvandlas till växthusgasen koldioxid och läcker ut i atmosfären.

-Vår forskning sedan tidigare tyder på att boreala (nordliga) skogar fortsätter att lagra in kol i marken även när de är riktigt gamla. Produktiviteten går ju ner när skogen blir gammal och det är kanske de som driver skogsbruk inte så nöjda med. Men nere i marken lagras kolet in i ett långtidsperspektiv så om man lämnar skogar att bli gamla lagras kol. I alla fall i nord.

doi:10.1038/nature12901

Reporter Gustaf Klarin
gustaf.klarin@sverigesradio.se