Inga regler för farliga transporter på K3

Soldater på K3 i Karlsborg vet inte vilka regler som gäller när de ska transportera farligt gods. Det är en allvarlig brist, menar Försvarsmakten.

Det finns direktiv högre upp i hirarkin, för hur transporterna ska gå till. De reglerna har däremot inte gått ut till de som utför transporterna.

Före mitten på mars måste K3 se till att det förändras.