2013 bra år för gotländsk vindkraft

8:21 min

Det gångna året (2013) var ett bra år för vindkraften på Gotland, även om det inte var ett rekordår. Andelen el från vindkraften slutade på  40 procent, vilket är något lägre än året innan, framgår av den sammanställning av vindkraftens produktion som nu är klar. 

Under 23 dygn var Gotland mer än självförsörjande med el från de gotländska vindkraftverken, vilket är unika siffror internationellt sett. 40% av Gotlands elförbrukning kom under 2013 från Vindkraft.

De tre första kvartalen 2013 var dåliga, men det sista kvartalet i fjol blåste det ordentligt och december månad var rekordbra.

– Ett helt OK resultat, säger den nationelle vindkraftsamordnaren Lars Thomsson.  Elpriserna har varit låga och vindkraften har haft några svåra år, men Thomsson är övertygad om att vindkraften är lönsam på längre sikt.

Gotland har 170 vindkraftverk som producerar el och under året ska ytterligare nio vindkraftverk byggas.