"Osannolikt" att vindflöjel på Visbyfastighet skulle vara stulen anser ägaren

4:49 min

Att en vindflöjel på en fastighet i Visby skulle vara stöldgods - i själva verket höra hemma i spiran på Västergarns kyrka är "osannolikt". Det anser fastighetsägaren som själv utrett sina vindflöjlar.

Ägaren till det hus i Visby innerstad, där de aktuella vindflöjlarna sitter, har inte haft några som helst skäl att misstänka att vindflöjlarna skulle komma från gotländska kyrkor. Det skriver han i ett brev som skickats till Länsstyrelsen på Gotland.

Som vi berättat har en privatperson uppmärksammat länsstyrelsen på ett hus i Visby som pryds med en drakhuvudformad vindflöjel. Den privatpersonen anser att det sannolikt rör sig om stulna föremål från kyrkorna i Endre och Västergarn.

Dessutom ifrågasätter den här privatpersonen, i sin anmälan till länsstyrelsen, en uppgift i byggnadsminnesförklaringen av Visby-huset. Han återger en bit text om hur taket ser ut och där står också "en ursprunglig vindflöjel med rekonstruerad flöjelstång pryder gavelspetsen". Anmälaren slår fast att det inte är någon "ursprunglig" flöjel. Han skickar med en bild från 1958, där flöjeln saknas.

Och som vi berättat har hans anmälan varit tillräcklig för att länsstyrelsen skulle dra igång en utredning, med museets hjälp, för att försöka klarlägga flöjlarnas ursprung, för att se OM det kan röra sig om stöldgods från gotländska kyrkor.

Den nuvarande fastighetsägaren förklarar i sitt brev till länsstyrelsen att vindflöjlarna på hans hus sattes upp 1989. Själv förvärvade han fastigheten 2003.

Till Radio Gotland säger han att det är "olustigt" - det påstående som nu föranleder länsstyrelsen att ingripa med en utredning.  Och just för att det var en så allvarlig beskyllning ville han själv fördjupa sig i husets historia och medverka till att bringa klarhet. Så han har gått igenom den dokumentation han har om sitt hus. Bland annat skriver han att det är "uppenbart oriktigt" att den ena flöjeln skulle komma från Endre kyrka. För den har en inskription - initialerna till en man som ägde huset i slutet av 1600-talet. "Att en flöjel på en kyrka skulle ha en inskription som anknyter till en privatperson förefaller högst osannolikt", upplyser han länsstyrelsen om. Utseendet stämmer heller inte med det han sett av bilder på kyrktuppen från Endre kyrka.

Så till den större flöjeln - det där drakhuvudet som vi hört Västergarns-bon Henna Carlsson säga så här om, när han fick se radions bilder av den...

"-Ja, absolut! Det är den det. Det är en så´n flöjel det. Det var formen av ett drakhuvud och det är precis vad den här är. Jag kan inte, med det minnet jag har, se annat än att det är den flöjel som alltid suttit på Västergarns kyrka, säger han.

Men ägaren till fastigheten med den nu ifrågasatta drakhuvud-flöjeln säger. Nej. Det "får bedömas som i hög grad osannolikt" att den andra flöjeln på hans hus skulle komma från Västergarns kyrka, för när han sett äldre bilder av den, i Sveriges kyrkor, tycker han att Västergarnsflöjeln verkar större och mer långsträckt än den som nu finns i hans ägo. Han tror att hans flöjel är gjord i järnplåt - inte i kopparplåt som den påstått stulna. Han tycker att hans flöjel ser "påtagligt nytillverkad" ut.

Han ifrågasätter också trovärdigheten hos själva källan, den person som ursprungligen kommer med påståendet att flöljarna på Visbyhuset sannolikt är stulna.

I brevet ber han länsstyrelsen att avskriva ärendet från vidare handläggning.

Men som vi berättat kommer länsstyrelsen att inom kort ha en utredning som beställts av Gotlands museum. En person har fått i uppgift att syna gamla bilder och gå tillbaka i husets historia och jämföra med bildmaterial från de utpekade kyrkorna.

Som reporter sitter jag med pannan i veck, efter den här rapporteringen. Det är så konstigt. Alltihop. Att det, från en nu avliden person, kan komma röster - som från graven - utpekande om stölder från gotländska kyrkor på 80-talet. Och att det i sin tur hamnar i knät på en fastighetsägare som tycker att det är så olustigt att han bara måste ta sig till Västergarn för att på plats spana in om flöjeln där uppe på tornet påminner om hans.

Och skulle verkligen inte någon begåvad kultursinnad innerstadsbo ha sett ett eventuellt kyrkstöldgods där - torna upp sig från en gavelspets mitt framför näsan på bred visbyallmänhet. Är det möjligt? Och hur tänkte de som byggnadsminnesförklarade huset - varför beskrivs flöjlarna som ursprungliga? Om några enkla dyk i bildarkiv skulle ha visat att de alls inte ALLTID suttit där.

Många frågor återstår.

Henna Carlsson i Västergarn tycker i alla fall att saken krävde en utredning och har vid upprepade tillfällen ringt länsstyrelsen. De väntar spänt på att få höra om de kan plocka ned sin nysmidda flöjel och få tillbaka en gammal.

Kicki Scheller är chef på länsstyrelsens enhet för samhälle och kulturmiljö. Hon väntar nu på den utredning som skall kasta ljus över påståendet om stöldgods. Under februari blir den klar.

Frågan är väl också om länsstyrelsen intresserar sig för fler försvunna föremål än de nu efterspanade kyrkflöjlarna. Kicki Scheller svarar.

- Det är klart att vi gör det. Det försvinner saker från kyrkorna, det gör det. Varken vi eller församlingarna polisanmäler och det kan man ju fundera över varför det är så och om det skall vara så. Vi har ingen koll på hur mycket som fattas, säger hon, trots att Gotland har en Sverige-unik kyrkoinventarieförteckning. Det är tillsyn på kyrkorna vart tredje år så det är klart att det däremellan kan försvinna saker, säger Scheller.