Skrämmande alkoholvanor

Alkoholvanorna bland 15-åringar i Borås kommun är skrämmande. Det anser folhälsovårdare som skrivit en rapport om supandet bland 15-åringar.
Folkhälsovårdaren Susanne Carlsson har varit med om att sammanställa kommunens första Välfärdsbokslut. Av rapporten framgår av 15-åringar i Viskafors hade sex av tio, alltså sextio procent, druckit sprit de senaste tre månaderna. Motsvarande siffra i Norrby är nästan 30 procent, i Sjöbo nästan 40 procent, i Centrums kommundel nästan 50 procent och i Fristad hade 25 procent av 15-åringarna druckit sprit de senaste tre månaderna. Susanne Carlsson anser att ungdomarnas alkolholvanor är skrämmande.