Dålig bevakning av EU i länet

Medierna i Norrbotten, och även andra lokala svenska medier, är dåliga på att bevaka viktiga länsfrågor som avgörs av EU.
Det här leder till att alla, medborgare, beslutsfattare och journalister, själva förblir okunniga om och får svårt att påverka frågor som beslutas av EU. Problemet är inte lätt att lösa, menar chefen för Europaparlamentets Sverigekontor, Christian Andersson. - resestipendier till journalister är ett steg på vägen som man prövat - men framför allt måste insikten om EU:s betydelse i vardagen börja bli en annan hos journalisterna själva, menar han: