Flest kvinnor som tar friår

Hittills har totalt 374 personer ansökt om friår i Piteå och Gällivare. Övervägande delen är kvinnliga kommunanställda.
I Gällivare ser man att några väljer friår för att bota sin utmattning på jobbet. I Piteå ser arbetsförmedlingen ett motstånd från de privata arbetsgivarna till att ge sina anställda ett friår.