3000 personer betalar inte skatt

Mer än 3000 sjuhäradsbor i yrkesverksam ålder betalar inte ett öre i skatt. Det visar en ny rapport om skattefusket i länet.
Skattemyndigheterna misstänker att en del av sjuhäradsborna som inte betalar skatt försöjer sig genom svartjobb. I hela länet fanns det enligt undersökningen cirka 42.000 nolltaxerare under år 2000. Undersökningen visar också att skattekontoren i Sjuhäradsbygden och i Alingsås dragit i 140 F-skattesedlar för näringsidkare under nio månader år 2000. I hela länet återkallades äver 1200 F-skattesedlar. I en del av fallen har skattemyndigheterna misstänkt fusk.