Scenkonstalliansernas ekonomi försämras för varje år

2:16 min

Scenkonstallianserna anställer yrkesverksamma dansare, skådespelare och musiker och ger dem en inkomst mellan sina frilansuppdrag. 2008 satsade regeringen 30 miljoner kronor på att starta en musikallians och bygga ut dansalliansen. Men sedan dess har det årliga anslaget inte ökat och det har börjat bli ett problem, eftersom lönerna till scenkonstnärerna ökar varje år. 

Bo Rydberg är verksamhetsledare på musikalliansen. De kan inte längre nyanställa, trots att trycket är hårt.

– Det är den vanligaste frågan vi får här, när ska nästa utlysning ske och jag får alltid svara nekande på det där. Vi ser ingen möjlighet framåt, säger han.

Musikalliansen skapades 2008 för att anställa frilansande musiker, så att de ska kunna få en fast lön, även när uppdragen tryter. För att bli anställd måste du ha varit yrkesverksam under ett par år och få uppdrag relativt regelbundet. 2008 tilldelades musikalliansen 22 miljoner kronor och  summan har varit densamma varje år sen dess. Det kan låta som mycket pengar, men Bo Rydberg, verksamhetsledare på musikalliansen säger att ungefär 90% av musikalliansens avgifter är lönekostander och när lönerna ökar urholkas bidraget.

– Genom att skära på andra delar klarar vi några år till givetvis, men sen får man börja friställa i så fall, säger Bo Rydberg.

Även teateralliansen och dansansalliansen vittnar om liknande problem. Dansalliansen  fick som mål från kulturrådet att anställa ungefär 100 dansare. Som flest har de haft 65 stycken anställda och nu ligger siffran men nu är de nere på 48. En tidigare satsning på unga dansare fick också slopas av ekonomiska skäl. 

– Den här särskilda satsningen på anställning av unga dansare var vi tvungna att avsluta då genom att våra medel har legat oförändrade sedan 2008, säger Suzanna Carlsson, verksamhetsledare på dansalliansen.

Joakim Stymne (M), är statssekreterare på kulturdepartementet. Han säger att anslagen förvisso inte uppräknats, men de 30 miljoner musik- och dansalliansen fick 2008 var en så pass stor satsning att det går jämt ut.

– Det är ju helt andra förutsättningar än det var för några år sen. Då hade man kunnat göra annorlunda att man höjt lite grann år för år, men nu har vi ju gjort en stor ökning för några år sen, säger han.

Men lönerna ökar ju varje år?

– Ja, just det och därför fortsätter vi ha samtal med allianserna för att se hur verksamheten  forsätter.

Kan de räkna med en uppräkning i en närliggande framtid?

– Jag kan inte säga om vad som kommer hamna i budgeterna i framtiden, men vi fortsätter föra samtal med allianserna, säger Joakim Stymne.