Skrattmåsarna har flytt Växjö

Förändringar på byggnader och i Växjösjön har stoppat skrattmåskolonin vid Växjö lasarett.
Skrattmåskolonin på Växjö lasaretts tak var under många år en plåga för såväl patienter som personal. Men efter att gruset på ett av sjukhustaken togs bort för några år sen har möjligheten för måsarna att bygga bo på taken försvunnit. Detta, i kombination med att ön i Växjösjön försvann vid bygget av den nya lagunen, har lett till att skrattmåsarna i det närmaste försvunnit. Även om det fortfarande finns en del skrattmåsar i Växjösjön, så rör det sig inte längre om någon riktigt koloni. Enligt fågelskådarexpertis har de flesta skrattmåsarna anslutit sig till de stora kolonierna på Husebymaden och i Lidhemssjön.