Svenskarna mer positiva till Nato

Svenskarna blir alltmer positiva till ett medlemskap i försvarsalliansen Nato, det visar en mätning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför varje år.

36 procent av svenskarna anser att Sverige bör söka medlemskap i försvarsalliansen, snarast eller på sikt. 2012 var motsvarande andel 30 procent och för två år sedan  28 procent.

Fortfarande är det dock fler som är emot svenskt medlemskap i Nato, 40 procent.