Färre fält med vårraps att vänta

1:17 min

Det kan bli svårt att odla vårraps i Sverige efter att EU-kommissionen  har stoppat vissa insektsmedel som befaras skada bin. Bland annat är det nu stopp för bekämpningsmedel som använts för att skydda rapsfrön mot jordloppor.

– Det kan bli färre gula rapsfält i vår till följd av att EU-kommissionen stoppat vissa insektsmedel som befaras skada bin. Odlingen av vårraps kan komma att halveras, säger Albin Gunnarson hos Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare till Ekot.

Den substans som nu förbjudits brukar användas till behandling före sådd av vårrapsfröna som skydd mot jordloppor.

Alternativet för rapsodlarna är enligt Albin Gunnarson att spruta fälten flera gånger, men ofta hinner angreppen bli för svåra redan innan rapsen gror.

EU-kommissionens förbud mot så kallade neonikotinoider grundas på farhågor om att bin och andra pollinerande insekter skadas av medlen. Under de två år som medlen förbjudits ska forskare närmare undersöka riskerna för bina.

– Det kommer att bli färre gula fält i sommar. I värsta fall förlorar vi halva den svenska vårrapsarealen från 50 000 hektar till 25 000 hektar.

För att skydda vårrapsen mot angrepp av jordloppor, behandlas rapsfröna före sådden, det kallas betning, med bekämpningsmedel, som nu tillfälligt förbjudits inom EU. Det handlar om tre typer av preparat som används mot skadeinsekter.  EU-kommissionen misstänker att det kan ha samband med massdöd bland bin och humlor, och har därför beslutat att stoppa medlen i två år.

– Det betyder att vi måste använda ett ökat antal besprutningar med vanlig lantbruksspruta, istället för att kunna så ett betat utsäde med skydd på, säger Albin Gunnarson.

Flera av de kemiföretag som tillverkar preparat  av den omstridda typen, så kallade neonikotinoider, har stämt EU-kommissionen. De anser att bevisen inte räcker och att bidöden kan ha andra orsaker, som sjukdomar och kvalsterangrepp. Under tiden som EU:s stopp varar så pågår forskning om sambandet mellan neonikotinoider och binas hälsa.

I Sydsverige har svenska forskare inlett ett fältprojekt där bisamhällen ute på rapsfälten studeras i samarbete med biodlare och Jordbruksverket. Sveriges Oljeväxtodlare deltar också. Tidigast i vår väntas de första svaren.

För lantbrukarna är raps viktig i växtföljden, och rapsodlarna är också beroende av bina. Därför blir resultatet av studien viktigt.

– Ja vi behöver bin i våra odlingar och vi vill inte hålla på med någonting som inte är bra för bin. Men vi tycker att beslutet är fattat på en lite svag vetenskaplig grund för svenska fältmässiga förhållanden.