Löfven vill göra om Sveriges försvar

1:37 min

När Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven framträdde på försvarskonferensen i Sälen i dag sa han att det svenska försvaret lider av allvarliga fel och behöver göras om. Löfven sa att mer fokus måste läggas på att kunna försvara Sveriges gränser vid en kris.

Det svenska försvaret lider av allvarliga fel och behöver göras om. Mer fokus måste läggas på att kunna försvara Sveriges gränser vid en kris. Det beskedet gav socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i dag på Folk och försvar i Sälen.

– Den analys som har gjorts, att försvaret börjar i Afghanistan och slutar i Sverige och alltså ska byggas utifrån och in, den menar vi är fel. Svensk försvarsförmåga är till för att vi ska försvara svenskt territorium och då måste den förmågan vara i centrum. Därför ska försvaret byggas inifrån och ut, säger Stefan Löfven.

Öppnar inte det för att det kan behövas mer pengar framöver?

– Jag utesluter inte det men det är återigen försvarsberedningen som måste dra sina slutsatser, säger Stefan Löfven.

Exakt hur Socialdemokraterna skulle vilja göra om försvaret återstår alltså att se, liksom om det också innebär att försvarsbudgeten behöver höjas.

Under eftermiddagen i Sälen har också folkpartiledaren Jan Björklund föreslagit förändringar i dagens försvar. För att kunna försvara Sverige behövs ett bredare försvar med fler soldater menar han.

Dagens begränsade försvar med anställda soldater behöver kompletteras med att tidigare värnpliktiga och anställda precis som under värnpliktstiden ska vara beredda att rycka in i nya förband när det behövs under exempelvis tio års tid.

– Det skulle kunna se ut så att vi har ett mindre antal heltidsanställda förband men vi kan mobilisera ett antal brigader med hjälp av värnpliktslagen. Under överskådlig tid skulle personalen i förbandsreserven kunna utgöras av de många, unga svenskar som redan har utbildats i värnpliktssystemet. I framtiden kan de bemannas av anställda soldater som sedan krigsplaceras, säger Jan Björklund.