Björklund vill ha fler reservister i försvaret

2:02 min

Folkpartiledaren vill förändra dagens svenska försvar som består av anställda soldater. På Folk och försvar i Sälen föreslog han att tidigare värnpliktiga och anställda soldater ska kunna mobiliseras under 10-15 år för att stärka försvaret av Sverige.

– Vi behöver kunna organisera fler förband i det svenska försvaret med den nya hotbild vi ser framför oss från Ryssland. Den nuvarande armén är egentligen bara organiserad för internationella insatser. Ska vi kunna organisera fler förband så blir det alldeles för dyrt att göra det med enbart heltidsanställda soldater, då är reservister en mycket bra modell, säger Jan Björklund.

Dagens svenska försvar är helt enkelt för litet med för få förband och soldater för att kunna försvara Sverige menar Björklund och tror att det nya förslaget skulle kunna lägga till ytterligare 20 000 soldater.

Till skillnad från Björklund lovordade i går statsminister Fredrik Reinfeldt det nya svenska försvaret. I dag diskuterade också Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven försvaret i Sälen. Också han vill göra om det och ha mer fokus på försvar av Sverige.

– Den analys som har gjorts, att försvaret börjar i Afghanistan och slutar i Sverige och ska byggas utifrån och in, menar vi är fel. Svensk försvarsförmåga är till för att vi ska försvara vårt territorium och våra gränser, då måste den förmågan rimligen vara i centrum. Därför ska försvaret byggas inifrån och ut, säger Stefan Löfven.

Björklund är beredd att höja försvarsbudgeten efter 2015 då utrustning för större försvar lär kosta mer. Stefan Löfven vill i dag inte lova höjningar för att finansiera de förändringar som kan behövas men är öppen för det kan bli så.

Jan Björklund preciserade också sin Nato-linje idag. Folkpartiet vill nu gå med 2020.

– Vi bör vara med i de organisationer, EU och Nato till exempel, som västvärlden har bildat och som ytterst syftar till att bevara vår frihet och demokrati, säger Jan Björklund.

Fredrik Reinfeldt vill inte driva frågan och Stefan Löfven var i dag fortsatt tydlig med att Natomedlemskap är uteslutet. I stället vill han stärka samarbetet inom Norden, EU och Nato.

Stefan Löfven hoppas också att Sverige ska kunna komma med i FN:s säkerhetsråd 2017 och tycker att regeringen borde lägga mer resurser på att nå det målet. 

– Vi socialdemokrater är beredda att tillsammans med regeringen arbeta för denna plats, säger Stefan Löfven.