Arbetslösheten fortsätter att minska

2:05 min

Varslen om uppsägning minskade under 2013 och ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen visar också att fler som sökte ett jobb också fick ett, jämfört med året innan. Arbetslösheten fortsatte att minska under slutet av året, men trots positiva signaler från arbetsmarknaden ligger arbetslösheten kvar på en hög nivå.

– Det vi ser nu är att arbetslösheten sakta börjar ticka ned och vi räknar med att den här utvecklingen kommer fortgå under 2014. Vi kommer se en fallande arbetslöshet men också en jobbtillväxt framöver, säger Marwin Nilsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

När 2013 nu kan summeras på arbetsmarknaden syns flera positiva trender. Antalet arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen minskade i december för tredje månaden i rad. 411 000 personer är arbetslösa nu, det är drygt 3 000 färre än för ett år sedan. Varslen om uppsägning blev 58 750 förra året, klart färre än 2012 då över 71 000 varslades. Gruppen som gått från arbetslöshet till jobb ökade med 23 000 personer under fjolåret.

Men arbetslösheten har hittills bara minskat bland dem som varit utan jobb i ett halvår eller mindre. De långtidsarbetslösa fortsätter samtidigt att bli fler, och det är här bland de utsatta grupperna - till exempel lågutbildade - som problemen är störst, säger Marwin Nilsson.

– Det kommer vara tuff konkurrens om jobben för arbetslösa som inte har klarat sin gymnasieutbildning. Den här utvecklingen kommer att förstärkas och det har att göra med att arbetsgivarna ställer allt högre kompetenskrav, säger han.

Halkar de utsatta grupperna allt längre efter?

– De tappar mark relativt grupper med starkare utbildningsbakgrund, så är det.

Varslen om uppsägning minskar i de flesta branscher, men trenden under 2013 var tydligast inom industrin där varseltalen i princip halverades. Positivt är också att unga arbetslösa mellan 18 och 24 år blir färre.

Trots en svag ekonomisk aktivitet ökade antalet sysselsatta med nära 50 000 personer under 2013, enligt Arbetsförmedlingens bedömning. I år är prognosen att 60 000 fler kommer i arbete.

– Man kan säga att arbetsmarknaden har utvecklats förvånansvärt bra givet det vi trodde för ett år sedan, säger Marwin Nilsson.