Bättre busstrafik till Sala/Heby

Västmanlands och Upplands lokaltrafik har efter år av problem med att komma överens enats om en gemensam utbyggd busstrafik mellan Sala/Heby och Uppsala.
Från och med i höst kommer de båda trafikbolagens samtliga bussar att stanna även vid det andra bolagets busshållplatser vilket man inte gjort tidigare. Dessutom kommer turtätheten att öka.